6.1 CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ

Thủ tục chuyển nhượng căn hộ như thế nào? Thời gian xử lý Thủ tục này mất bao lâu? Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng Masteri Centre Point để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục chuyển nhượng căn hộ.
Chủ đầu tư có thu phí xử lý hồ sơ chuyển nhượng không? Hiện Chủ Đầu Tư không thu bất kỳ khoản phí dịch vụ nào liên quan đến xác nhận hồ sơ chuyển nhượng
Khách hàng có thể chuyển nhượng căn hộ khi đang thế chấp tài sản tại ngân hàng? Quý khách hàng cần hoàn tất thủ tục giải chấp tài sản với ngân hàng trước khi nộp hồ sơ và Đơn đề nghị chuyển nhượng căn hộ đến Chủ đầu tư.
Khách hàng có thể ủy quyền bên thứ 3 nộp hồ sơ chuyển nhượng HĐMB và hoàn tất các thủ tục liên quan khác không? Quý khách hàng có thể ủy quyền cho bên thứ 3 để thực hiện nộp hồ sơ chuyển nhượng và hoàn tất các thủ tục liên quan khi có Giấy Ủy Quyền được công chứng, chứng thực hợp lệ.

6.2 VAY NGÂN HÀNG

Ngân hàng hỗ trợ vay vốn đối với dự án là Ngân hàng nào? Ngân hàng hỗ trợ vay vốn đối với dự án là ngân hàng Techcombank.
Khách hàng cần thanh toán vốn đối ứng bao nhiêu nếu vay ngân hàng. Để thực hiện thủ tục vay ngân hàng, khách hàng cần thanh toán tối thiểu 30% giá trị căn hộ
Hạn mức cấp tín dụng tối đa của ngân hàng là bao nhiêu? Hạn mức Ngân hàng tài trợ vốn vay tối đa là 70% giá trị căn hộ. Tuy nhiên hạn mức phê duyệt tín dụng của Ngân hàng cho từng khách hàng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào nguồn thu nhập của khách hàng.
Phòng DVKH sẽ sắp xếp nhân viên tín dụng Techcombank liên hệ với Quý khách hàng để tư vấn cụ thể  về các chính sách vay ưu đãi đang áp dụng tại dự án.
Lãi suất ngân hàng sau thời gian Chủ đầu tư hỗ trợ là bao nhiêu? Chính sách lãi suất áp dụng sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Do đó, Phòng DVKH xin phép được gửi thông tin của Quý khách hàng đến nhân viên tín dụng Techcombank để ngân hàng trực tiếp tư vấn cho Quý khách hàng chính sách lãi suất tốt nhất sẽ áp dụng sau thời gian Chủ đầu tư hỗ trợ.
Trường hợp khách tất toán khoản vay trước thời hạn thì khách hàng có phải trả phí trả nợ trước hạn ? Đối với dự án Masteri Centre Point, Khách hàng được miễn phí khi tất toán khoản vay trước thời hạn trong thời gian Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất.
Người nước ngoài có được hỗ trợ vay ngân hàng để thanh toán cho căn hộ không? Ngân hàng TCB vẫn hỗ trợ vay vốn đối với khách hàng người nước ngoài đáp ứng các điều kiện về giải ngân theo qui định. Phòng DVKH xin phép gửi thông tin của Quý khách hàng đến nhân viên tín dụng Techcombank để ngân hàng trực tiếp tư vấn cụ thể hơn cho Quý khách hàng.
Thời gian thẩm định hồ sơ vay ngân hàng mất bao nhiêu ngày? Đối với các khoản vay khách hàng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của ngân hàng, Techcombank có thể trả kết quả thẩm định ngay cho Quý khách hàng trong vòng 48 giờ

7. 1  THANH TOÁN CHO CĂN HỘ

Thông báo thanh toán sẽ gửi đến khách hàng theo  hình thức nào? Thông báo thanh toán cho từng đợt tương ứng sẽ được Phòng DVKH gửi đến Quý khách hàng trước 10 ngày làm việc qua email và địa chỉ liên hệ đã đăng ký với Chủ đầu tư.
Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt tại nhà mẫu/ VP bán hàng không? Chủ đầu tư không thu tiền mặt tại nhà mẫu trừ các sự kiện mở bán tại nhà mẫu. Quý khách hàng có thể thanh toán chuyển khoản trực tuyến ( online) vào tài khoản Chủ đầu tư để thanh toán cho căn hộ hoặc liên quan chi nhánh Techcombank gần nhất để nộp tiền mặt.
Chủ đầu tư có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng Chủ đầu tư chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng khi Quý khách hàng đặt mua căn hộ tại dự án. Đối với các đợt thanh toán tiếp theo, Quý khách hàng thực hiện thanh toán chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản Chủ đầu tư hoặc liên hệ chi nhánh Techcombank gần nhất để nộp tiền mặt.
Sau khi thanh toán, khi nào khách hàng nhận được xác nhận về khoản thanh toán này? Ngay sau khi thực hiện thanh toán cho căn hộ, hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn cho Quý khách hàng xác nhận việc nộp tiền cho căn hộ. Chứng từ xác nhận giao dịch sẽ được Phòng Dịch vụ khách hàng gửi đến Quý khách trong vòng 03 ngày làm việc sau đó.
Khách hàng có thể thay đổi hình thức thanh toán từ tiến độ chuẩn sang thanh toán 01 lần được không? Thủ tục thực hiện sẽ như thế nào? Quý Khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng Masteri Centre Point để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục thay đổi hình thức thanh toán.
Trường hợp khách hàng thanh toán thừa, thủ tục yêu cầu hoàn trả tiền thừa như thế nào? Trường hợp khách hàng thanh toán dư và muốn hoàn tiền, Khách hàng vui lòng liên hệ Phòng Dịch Vụ Khách Hàng để được hỗ trợ thủ tục hoàn tiền.

7.2 LÃI PHẠT

Lãi phạt chậm thanh toán  được tính như thế nào? Cơ sở xác định lãi phạt chậm thanh toán sẽ dựa trên các quy định tại HĐMB
Trường hợp khách hàng không nhận được thông báo yêu cầu thanh toán từ Masterise, lãi chậm nộp có phát sinh nếu quá hạn thanh toán Cơ sở xác định lãi phạt chậm thanh toán sẽ dựa trên các quy định tại HĐMB
Khách hàng sẽ thanh toán lãi chậm nộp vào thời điểm nào ? Bất kỳ thời điểm nào nhưng trong mọi trường hợp trước khi chuyển nhượng căn hộ hoặc trước khi nhận bàn giao căn hộ mà chưa thanh toán thì Chủ đầu tư có quyền trì hoãn thực hiện các nghĩa vụ này

Những câu hỏi Q&A về dự án Masteri Centre Point phần 1

Những câu hỏi Q&A về dự án Masteri Centre Point phần 2

Những câu hỏi Q&A về dự án Masteri Centre Point phần 3

6.1 APARTMENT TRANSFER
How is the apartment transfer procedures? How long would it take? Kindly contact Customer Service Dept at Masteri Centre Point for instruction in details on assignment procedure.
Would the Developer charge the processing of transfer documents? Currently, there is no service charge for assignment confirmation.
Can purchaser process assignment if having a bank loan? You need to complete Mortgage disbursement with the Bank before submitting documents and apartment assignment request to the Developer.
Can purchaser authorize to third party submitting assignment documents and complete related procedures? You can authorize to third party submitting assignment documents and complete related procedures if having notarized, certified POA.
6.2 BANK MORTGAGE LOAN
Which bank provide financial packages for the Project? Techcombank provides financial packages for the Project
How much do the customer need to make upfont payment to proceed mortgage? In order to get mortgage, the customer have to pay up to 30% value of appartment.
How much is the maximum credit line? The maximum credit line that Bank offers is 70% value of appartment. However, it varies from customer to customer, based on their income.
Customer Service Dept will arrange a Techcombank credit staff to contact you for detailed consultancy about availabe loan programs for the Project.
How much is interest rate after the period of support from the Developer? Applicable interest policies vary from time to time. Therefore, we would like to send your information to Techcombank’s credid staff in order that they will directly consult to you about the best interest rate policies which will be applied after the period of interest support from the Developer.
Would customer have to pay any prepayment fee if they make pre-payment before it reach maturity? For Masteri Centre Point project, it is free make prepayment before maturity date during the period of interest support from the Developer.
Are foreigners supported with bank mortgage to purchase apartment? TCB still supports foreign customers who meet with all conditions of disbursement according to regulations. We would like to send your information to Techcombank’s credid staff in order that they will directly consult to you
How long would profile appraisal for mortgage take? If the full set of required documents is already provided, Techcombank can return the result to you within 48 hours.
7. 1  PAYMENT
How would Payment Notice be sent? Payment Notice of each installment will be sent to you 10 working days before via email and to your address registered with the Developer.
Can customers pay in cash at sales gallery/ Sales office? the Developer does not collect cash at sales gallery except for sales events. You can make payment via tele-transfer to the Developer’s account or pay in cash at the nearest Techcombank branch.
Does the Developer accept payment by credit card? Payment by credit card is acceptable when you book to purchase apartment in the Project. For next installments, it’s required to make payment via tele-transfer to the Developer’s account or pay in cash at the nearest Techcombank branch.
When do customer receive payment confirmation after payment? After making payment, the system will automatically send sms to you for payment confirmation. The transaction confirmation will be sent to you by Customer Service Dept within 03 working days afterwards.
Can customers change payment method from standard to all-at-one? How is the procedure? Kindly contact Customer Service Dept at Masteri Centre Point for instruction in details on changing payment method
If the paid amount is more than the payable amount, what is procedure for get return? In case of making payment with extra amount and you wish to get return, kindly contact Customer Service Dept for supporting.
7.2 PENALTY INTEREST
How is interest for late payment calculated? The interest incurred will be based on the terms stated in SPA
is late payment interest incurred if the customers don’t receive payment request from Masterise? The interest incurred will be based on the terms stated in SPA
When do customer have to pay late payment interest? At any time. However, in any circumstances, before doing apartment assignment or appartment handover, if the customer have not paid yet, the Developer has right to suspend these obligations

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *