4.1 ĐẶT CHỖ

Số tiền đặt chỗ là bao nhiêu? Có được hoàn lại tiền nếu không chọn căn hộ thành công không? Mất bao lâu để hoàn thành thủ tục hoàn tiền? Số tiền đặt chỗ phụ thuộc vào từng dự án. Nếu khách hàng không có căn như mong đợi, số tiền đặt phòng sẽ được hoàn lại trong vòng 03 ngày làm việc.
Sự kiện ra mắt chính thức là khi nào? Ngay sau khi đủ điều kiện để ra mắt chính thức, Nhà phát triển sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện ra mắt
Khách hàng có thể đổi tên sau khi đặt chỗ không? Không được phép thay đổi thông tin của khách hàng (thay đổi tên) để đảm bảo tính công bằng và xuyên suốt.

4.2 XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ

Sau khi ký vào Phiếu đăng ký, khách hàng có thể chuyển quyền từ Phiếu đăng ký không? Khách hàng hoàn toàn có thể thực hiện được đợt 1 như đã nêu trong Phiếu đăng ký và ký đúng Hợp đồng.
Khách hàng có thể thay đổi Phiếu đăng ký (căn hộ) sau khi ký không? Sau khi ký Phiếu đăng ký, khách hàng không được phép chuyển sang đơn vị khác. Trong trường hợp khách hàng muốn đổi sang căn khác có diện tích lớn hơn thì có thể được chấp thuận tùy theo tình trạng còn hàng và chương trình bán hàng tương ứng.
Có được hoàn lại tiền đặt cọc nếu khách hàng không thể tiếp tục giao dịch không? Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn lại nếu khách hàng ngừng giao dịch
Người nước ngoài có được mua căn hộ nếu chưa nhập cảnh vào Việt Nam không? Người nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam có thể mua căn hộ tại Dự án; Hộ chiếu phải còn hạn và có dấu nhập cảnh của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam.
Khách hàng có thể ủy quyền cho Đại lý / cá nhân khác thay mặt họ chọn căn hộ không? Thủ tục ủy quyền như thế nào? Khách hàng có thể ủy quyền cho Đại lý / cá nhân khác thay mặt mình chọn căn hộ. Họ sẽ điền vào mẫu Giấy ủy quyền

5.1 THỎA THUẬN

Yêu cầu Giấy ủy quyền của người đại diện ký Thỏa thuận? Vui lòng liên hệ Dịch vụ Khách hàng tại Masteri Center Point để được hỗ trợ theo yêu cầu.
Những tài liệu nào cần thiết cho việc ký kết Thỏa thuận? CMND / Hộ chiếu / Hộ khẩu / Đổi giấy chứng nhận từ CMND cũ sang CMND mới (nếu có)
Người nước ngoài ký Hiệp định cần có những giấy tờ gì? Họ cần cung cấp hộ chiếu hợp lệ để ký Thỏa thuận
Người nước ngoài vào Việt Nam có nên ký Hiệp định không? Sau khi ký kết Hiệp định, người nước ngoài không phải nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, họ phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam để sở hữu căn hộ.
Khách hàng có thể chuyển nhượng các quyền trong Hợp đồng sau khi hát không? Khách hàng có thể chuyển nhượng quyền trong Hợp đồng sau khi ký và kết thúc các nghĩa vụ tài chính khác.
Thủ tục chuyển nhượng Thỏa thuận như thế nào? Khi có yêu cầu chuyển nhượng cho Thỏa thuận, vui lòng cung cấp các tài liệu cá nhân, Thỏa thuận gốc kèm theo Yêu cầu chuyển nhượng (theo mẫu) cho Phòng dịch vụ khách hàng để xác nhận theo quy định.
Khi nào có thể ký SPA sau khi Thỏa thuận đã được ký? Ngay sau khi đủ điều kiện ký SPA, Phòng CSKH sẽ gửi Thông báo chính thức trước 15 ngày cho từng khách hàng để sắp xếp thời gian ký SPA.
Nhà phát triển có phải chịu phạt trong trường hợp ký SPA muộn không? Lãi suất penaly được tính như thế nào? Theo thỏa thuận đã ký, trong trường hợp Chủ đầu tư chậm ký SPA sẽ phải chịu phạt lãi suất 0,05% / ngày kể từ ngày bàn giao dự kiến ​​đến khi bàn giao thực tế.

5.2 SPA

Yêu cầu Biên bản nghiệm thu Hoàn thành Nền móng Vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng tại Masteri Center Point để được hỗ trợ theo yêu cầu.
Những giấy tờ nào cần thiết để ký kết SPA? ”- Tiếng Việt: CMND / Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn trong trường hợp cả vợ và chồng cùng ký SPA.
Yêu cầu SPA qua email để xem trước – Người nước ngoài: Hộ chiếu; Dấu nhập cảnh trên hộ chiếu tại thời điểm ký SPA. “
Khách hàng dưới 18 tuổi có được ký SPA không? Phòng Dịch vụ Khách hàng sẽ gửi tệp PDF cho khách hàng để xem trước theo yêu cầu.
Người nước ngoài vào Việt Nam có nên ký SPA? Theo quy định của pháp luật hiện hành, nếu khách hàng dưới 18 tuổi thì khi ký SPA phải có người giám hộ hợp pháp đi cùng.
Quy định về đồng sở hữu như thế nào? Người nước ngoài phải nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam mới được mua căn hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Trường hợp đồng sở hữu không phải là vợ chồng thì cần những giấy tờ gì? Đồng sở hữu đối với vợ – chồng: theo quy định tại Điều 98 khoản 4 Luật Đất đai thì vợ, chồng có quyền đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sở hữu và tài sản đó sẽ là đồng sở hữu.
Khách hàng có thể ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt để ký SPA không? Trường hợp đồng sở hữu không phải là vợ chồng thì phải cung cấp giấy tờ tùy thân (CMND / Hộ khẩu) của tất cả các khách hàng chung.
Làm thế nào để khách hàng có thể chấm dứt quyền đồng sở hữu đối với SPA? Khách hàng có thể ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt họ ký kết SPA nếu Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực hợp pháp.
Khách hàng có thể thêm nhiều người đồng sở hữu hoặc thay đổi người đồng sở hữu sau khi ký SPA không? Làm thế nào họ có thể tiến hành nó? Thủ tục phải được tiến hành tại phòng Công chứng và cơ quan Thuế (tương tự như thủ tục Chuyển nhượng) sau đó nộp lại cho Chủ đầu tư để xác nhận.
diện tích và giá bán hiển thị trong SPA được tính dựa trên khu vực nào? Thủ tục phải được tiến hành tại phòng Công chứng và cơ quan Thuế (tương tự như thủ tục Chuyển nhượng) sau đó nộp lại cho Chủ đầu tư để xác nhận.
Nếu mất SPA, Nhà phát triển có cấp lại bản gốc khác không? Thủ tục như thế nào? SPA hiển thị cả hai loại khu vực: GFA và NSA. Giá bán căn hộ được tính theo NSA.
Điều gì sẽ xảy ra khi Chủ đầu tư bàn giao căn hộ chậm hơn ngày dự kiến ​​tại SPA? Vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ Khách hàng tại Masteri Center Point để được hướng dẫn chi tiết về việc cấp lại SPA.
Mất bao lâu để nhận được bảo lãnh ngân hàng từ khi ký SPA? Nhà phát triển sẽ phải chịu hình phạt như các điều khoản đã nêu trong SPA đã được đăng ký tại Cơ quan Cạnh tranh và Người tiêu dùng Việt Nam.
Làm thế nào để cập nhật thông tin cá nhân sau khi ký SPA? Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký SPA, Ngân hàng sẽ phát hành bảo lãnh Ngân hàng và gửi trực tiếp đến địa chỉ nhận thư của khách hàng.
Khách hàng có thể đơn phương chấm dứt hoạt động SPA không? Khách hàng gửi yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trong SPA cho Nhà phát triển; đính kèm các giấy tờ tùy thân (có công chứng, chứng thực hợp pháp); theo đó, Chủ đầu tư sẽ chuẩn bị phụ kiện SPA để cập nhật thông tin mới của khách hàng.
khách hàng có thể yêu cầu chấm dứt SPA đã ký, do đó họ phải chịu một khoản tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ như đã nêu trong SPA.

Những câu hỏi Q&A về dự án Masteri Centre Point phần 3

4.1 BOOKING
How much is the booking amount? Is it refundable if not choosing appartment sucessfully? How long does it take to finish refundable procedure? Booking amount is depended on each project. If the customer fail to have the expected appartment, the booking amount will be refunded within 03 working days.
When is the official launch event? Right after it is eligible for official launch, the Develop will notify time and venue of the launching event
Can customers change name after booking? It’s not allowed to change customer’s information (changing name) to ensure the fairness and transperancy.
4.2 REGISTRATION CONFIRMATION
After signing Registration Form, can customer transfer the rights from Registration Form? It is possible if the customer make fully 1st installment as stated in Registration Form and sign properly the Agreement.
Can customer change Registration Form (apartment) after signing? After signing Registration Form, the customer is not allowed making change to other unit. In case that the customer expect to change to another unit with larger area, it might be approved depending on the availability of stock and corresponding sales program.
Is deposit refundable if the customer is unable to continue the transaction? The deposit will not be refundable if the customer discontinue the transaction
Can foreigners purchase apartments if not yet enter to VN? The foreigners who are permitted to enter Vietnam can purchase apartments at the Project; the passport must be still valid and it has entry stamp of Vietnam immigration Department.
Can customers authorize an Agent/ other individual to select apartment on their behalf ? How is the authorization procedures? Customers can authorize an Agent/ other individual to select apartment on their behalf. They will fill in Power of Attorney template
5.1 AGREEMENT
Request for Power of Attorney of the reprensentative to sign the Agreement? Kindly contact Customer Service at Masteri Centre Point for supporting as per requested.
Which documents are required for Agreement signing? ID/Passport/Family registration/ Change certificate from old to new ID card (if any)
Which documents are required for foreigners to sign the Agreement? They need to provide valid passport to sign the Agreement
Should foreigners enter Vietnam to sign the Agreement? Upon Agreement signing, foreigners are not required to enter Vietnam. However, they must be permitted to enter Vietnam in order to own apartment.
Can customer transfer the rights in the Agreement after singing? The customer can transfer the right in the Agreement after signing and finishing other financial obligation.
How is the Agreement assignment procedures? When having request to do assignment for the Agreement, kindly provide personal documents, orginal Agreement with Assignment request (as template) to Customer Service Dept for confirmation as regulated.
When can sign SPA after Agreement is already signed? Right after it is eligible to sign SPA, Customer Service Dept will send out the Official Notice before 15 days to each customer for arranging time to sign SPA.
Should the Developer be subject to penalty in case of late SPA signing? How is penaly interest rate calculated? According to signed Agreement, in case of late SPA signing by the Developer, they will be subject to a penalty amount with interest rate of 0,05%/day from estimated Handover date to actual handover.
5.2 SPA
Request for Acceptance Minute of Foundation Completion Kindly contact Customer Service Dept at Masteri Centre Point for supporting as per requested.
Which documents are required for SPA signing? – Vietnamese: ID/ passport, Family Register, Marriage certificate in case both husband and wife sign SPA.
– Foreigners: Passport; Entry stamp on passport at the time signing SPA.
Request for SPA via email for preview Customer Service Dept will send PDF file to customer for preview upon requirement.
Can customer who are under the age of 18 sign SPA? According to the current laws, if the customer is under 18 years old, he/she must be accompanied by their own legal guardian when signing SPA.
Should foreigners enter Vietnam to sign SPA? The foreigners must legally enter to Vietnam to be eligible to purchase apartment according to Vietnam Laws.
How is the Regulations on co-ownership? Co-ownership for Husband-Wife: according to Article 98 paragraph 4 of Land Law, spouse have right to have name on ownership certificate and then the property will be co-ownership accordingly.
In case of co-ownership which is not husband and wife, which documents are required? In case of co-ownership which is not husband and wife, it’s required to provide personal documents (ID/Family Register) of all joint customers.
Can Customer authorize a third-party to sign SPA on behalf? The customer can authorize to third party signing SPA on their behalf if the Power of attorney is legally notarized, certified.
How can customer terminate co-ownership for SPA? The procedure must be proceeded at Notary office and Tax office (similarly with Assignment procedure) and then submit it back to the Developer for confirmation.
Can customer add more co-owners or change co-owner after signing SPA? How can they proceed it? The procedure must be proceeded at Notary office and Tax office (similarly with Assignment procedure) and then submit it back to the Developer for confirmation.
is area and selling price showed in SPA caculated based on which area? SPA shows both area types: GFA and NSA. Appartment selling price is calculated based on NSA.
If lossing SPA,does the Developer re-issue another original one? How is the procedure? Kindly contact Customer Service Dept at Masteri Centre Point for instruction in details on SPA re-issuance.
What would happen when the apartment handover is later than estimated date in SPA by the Developer? The Developer will be subject to penalty as terms stated in SPA which were registered at Vietnam Competition and Consumer Authority.
How long does it take to receive bank guarantee from SPA signing? Within 15 days of SPA signing, the Bank will issue Bank guarantee and directly send it to customer’s mailing address.
How to update personal information after signing SPA? The customer send request of personal information update in SPA to the Developer; attaching personal documents (legally notarized, certified); accordingly, the Developer will prepare SPA supplement to update new information of customer.
Can customer unilaterally terminate SPA? the customer can request for termination of signed SPA, accordingly they must be subject to a penalty amount due to obligation breach as stated in SPA.

Những câu hỏi Q&A về dự án Masteri Centre Point phần 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *